Zabuli – Nfuula Zaabu Lyrics

Zabuli Nfuula Zaabu Lyrics I wanna feel alive (Yesu ndaga bye wansuubiza) You are the overflow (So help me rise, help me smile) Oh ooh, oh ooh (Give me strength...