SOPHIE – Spliff in My Ear Lyrics

SOPHIE – Spliff in My Ear Lyrics B—-, you on my s— list You wild, you really tried it I got, the spliff in my ear and I been talking...