SHAN’L – Poupish Lyrics

“Poupish Lyrics BY SHAN’L” C’est toi ma poupish iyé C’est toi ma poupish iyé hi [COUPLET 1] Poupish, h bébé tu me hantes (Viens dans mes bras) Oh Poupish, tu...