Tagged: Shah Rule

Khaas Lyrics - Shah Rule 

Shah Rule – Khaas Lyrics

Khaas Lyrics – Shah Rule Yeh upar waale ne banadi kya cheez? Jo ho rahe hai saare iske aashiq. Woh dekh le toh ruk jaati saans, Usse bhi pata woh...