Ruchika Jangir – Teri Sadhgi Lyrics

Ruchika Jangir – Teri Sadhgi Lyrics Jab chale Sanny deval ki jayu panni sa bharta Kukar rushu tere tah rushan nah na ji karta Jab chale Sanny deval ki jayu...