ROOFTOP GANG – Juu Lyrics

“Juu Lyrics BY ROOFTOP GANG” Roof top audio station Juu top Kama mimi kioko niko juu, top Kama nikiwa na wana niko juu, top Kama uko na nyimbo, fanya song...