NISSI – Tornado Lyrics

NISSI  Tornado Lyrics Samba! Your body go faster Oya whine for the master Go down, go down go Who do the beat? Samba! Your body go faster Oya whine for...