Moji Olusoji – Gb’ope Lyrics

Lyrics: Gb’ope By Moji Olusoji Chr: Oluwa, gb’ope mi ooo, yeah (Lord accept my sacrifice of worship) Jesu, gb’ope mi o (Jesus, accept my worship) Wa f’aiye mi se ibugbe...