Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz – Inwokacja Lyrics

Pan Tadeusz – Inwokacja Lyrics – Adam Mickiewicz Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie, Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił. Dziś piękność twą w...