Immaculate Nabiryo – Akaboozi K’amaka Lyrics

Immaculate Nabiryo – Akaboozi K’amaka Lyrics Abaami mwanguwe ndeese ekijjulo kati Nsabye mumpangise amatu ntuuse eby’okuwa mbega Bafumbo n’abasuubira okufumbirwa edda Kano akaboozi k’amaka akasalwa asaabala nnaku Ebizimba amaka mbalaba...