Strongman Ft. Sarkodie x Akwaboah – Odo Lyrics

  • Odo-Lyrics-Strongman-520x245

“Odo Lyrics by Strongman Ft. Sarkodie X Akwaboah”

Strongman teams up with Sarkcess music boss Sarkodie and

Akwaboah to give us this beautiful melodious jam tagged Odo.

surely this is one of the bangers thats gonna takeover the streets and clubs.

this one was produced by Nova. update your playlist with this beautiful piece.

[Intro]
Hey!!!
Na watse anaa
Strong
Akwaboah
King Sark
Yenkɔ ee

[Sarkodie Chorus]
S3 wo do me aa
May3 nka t3m di se ee
Aboa no p3 kokoo ay3 ntsi na daa odi neho twitwi …
S3 nka mewo sika pempem aa
Nka mefa se ee
Metomebo ma hy3 wo nkawa
Ma wahono s3 obi dom bie

S3 y3ba no odo koa de3 aa
Nka mewo bi ma wo ooo odo ee
Mese y3ba no odo koa de3 aa
Nka me wo be ma wo ooo
Ntsi mema obi fa na dwenfi to woso oo odo
Obi dom bie ma obi se3 wa dwen ee ada oo odo
Odo eee mebroni eee
Mmmm odo
Obi dom bie ma obi se3 wa dwen ee ada oo odo
Mmm odo, odo eeee

[Strongman Verse]
Medɔ wo ne me moto nyɛ honda
Awareɛ deɛ gyai ka ɛyɛ banker
Yɛ ma Methodist foɔ bɔ yɛ konga
Na ɔmo shɛra ya waareɛ so December
Na woni hɔ a meda aa nda
Ɔbaa nɛw
Mesʋsʋm aa wodi ma kyi
Me deɛ aa nɛw
Ɛwiase keseɛ
Deɛ me hia nɛw
Me sika ba me hwɛ wo ahwɛ wo nʋa nom
………….
Ne moma, Na no na ɔto de makyi
Kamaa, Me hemaa
Ɔni hwee di mawo, nyɛ n’akoma a
Maƒe na aa, Mane to ma kɔnta ne m’akʋmaa, sɛ se biibi hia ɔmo aa ɔtse ma hʋma aa
Nyɛ sɛ neho tɛno
Ɔdo na me dɔ no
Ɔbini hɔ ɔtse sɛ no
Hwɛ ne sʋban aa ɛkʋta no
Ɔbi tumi sesa no
Ɛno tse na medɔ no
Dɔo nobi nehɔ kʋraa me hwɛ ma neho tɔ no
Hey!

[Sarkodie :Chorus]
S3 y3ba no odo koa de3 aa
Nka mewo bi ma wo ooo odo ee
Mese y3ba no odo koa de3 aa
Nka me wo be ma wo ooo
Ntsi mema obi fa na dwenfi to woso oo odo
Obi dom bie ma obi se3 wa dwen ee ada oo odo
Odo eee mebroni eee
Mmmm odo
Obi dom bie ma obi se3 wa dwen ee ada oo odo
Mmm odo, odo eeee

[Akwaboah :Verse]
Mmm wodɔ ayɛsɛ nkatsebɔwe ee
Ma pae mʋ a hwɛ
Mehʋ sɛ deɛ ɛse tse ee
.. toprɛ
Sɛ sʋm bi dʋro me wo na mesʋ ƒrɛ ee
yɛ ka kyerɛ amansen sɛ mene wo dɔ sa da oo, mene wo dɔ nda aa me die ee
Ɛba no sika sɛm a ma sort e
Ɔhia mʋ o you dont have to worry
Nsʋ ne yenaa kyir no
Medɔ ee waakasa wonim sɛ
Sɛ yeba no ɔdɔ kʋa die aa
Me die ee
Mm mm iiee obaa Tracy eee

[Sarkodie :Chorus]
S3 y3ba no odo koa de3 aa
Nka mewo bi ma wo ooo odo ee
Mese y3ba no odo koa de3 aa
Nka me wo be ma wo ooo
Ntsi mema obi fa na dwenfi to woso oo odo
Obi dom bie ma obi se3 wa dwen ee ada oo odo
Odo eee mebroni eee
Mmmm odo
Obi dom bie ma obi se3 wa dwen ee ada oo odo
Mmm odo, odo eeee

READ ALSO:Squash – Prodigal Lyrics

[Strongman Verse 2]
Awasena ɔnim n’sɛm pʋsa
Meni hwee odɔ yewʋ m’akoma ƒitaa
Ɔdɔ no aa mabɔ no .. ɛsom bʋ kyen sika
Kyerɛ Mr Anaman sɛ ne ba no ɔwo sita
Megye di sɛ me Nyame na eyi no ama me
Mehʋ a na mana ne nasɛ wotʋ kwan aa mane
Wobaa na meho tɛ me
Hwɛ megyi di sɛ wopɛ me
Ɔbi bɛka w’asem ama magyai wo deɛ nyɛme
Against foɔ nkɔtsena kwayem
Ɔdɔ ee deɛ mo bɛka bia ye poyem
Bebia neha me hemaa me bepɛ wo sɛyem
Wadane Obinim na wobɛ ba me dayem
Me ex ee sɛ w’awʋ aa ma w’ane ka w’amʋnem
Obia nem dogo ye kɔ tʋno wo bʋrem
Ye se nsʋo ɛdɔ wʋo nekɔ woehenem
Meyi Nyame ƒrɛ ho aa m’akoma nie tsenem

[Sarkodie :Chorus]
S3 y3ba no odo koa de3 aa
Nka mewo bi ma wo ooo odo ee
Mese y3ba no odo koa de3 aa
Nka me wo be ma wo ooo
Ntsi mema obi fa na dwenfi to woso oo odo
Obi dom bie ma obi se3 wa dwen ee ada oo odo
Odo eee mebroni eee
Mmmm odo
Obi dom bie ma obi se3 wa dwen ee ada oo odo
Mmm odo, odo eeee

You may also like...