Patapaa – Skopatumana Lyrics

  •  Patapaa

“Skopatumana Lyrics BY Patapaa”

Patapaa popularly known as Patapezy brings to us amazing one dubbed “Skopatumana”.
We brings to you the lyrics to the song.

Till patu pataa
Skoska to mana
Till da po dada
Sko pa ta mana
Filo di si dadaa
Kati don panpana
Ma don go don
Ma ga da zen zen
Na dan
Bam badam Ko
Danka Kedo Kra Pa
Aba tsu seyy..

YOU CAN REPEAT AGAIN HERE

Till patu pataa
Skoska to mana
Till da po dada
Sko pa ta mana
Filo di si dadaa
Kati don panpana
Ma don go don
Ma ga da zen zen
Na dan
Bam badam Ko
Danka Kedo Kra Pa
Aba tsu seyy..

You may also like...