Nikki Laoye x Cwesi Oteng – Jésù Lyrics

  • Nikki-Laoye-x-Cwesi-Oteng-Jésù

“Nikki Laoye x Cwesi Oteng – Jésù Lyrics”

Verse 1
Jesu Olufe Okan Mi
(Jesus, my beloved)

Jesu Olugbala Okan Mi
(Jesus is the Saviour of my soul)

Ota Eje Re Si le
(Shed his sacred blood)

Fun ira pada mi
(as an atonement for all of my iniquities)

Chorus
Ibukun a t’ope ni, F’oruko re titi lai
(Blessings and thanksgiving be unto His name forever)

Iyin a t’ogo ni, F’oruko re titi lai
(Praise and glory be unto His name forever)

Verse 2
Jesu ni olu gbe ja mi
(Jesus is my advocate)

Jesu l’oluso aguntan mi
(Jesus is my shepherd)

O wa pelumi ni gba gbogbo
(He is with me all the time)

O rin pelumi, Emi ki yo beru
(He walks with me thus I won’t be afraid)

Chorus
Ibukun a t’ope ni, F’oruko re titi lai
(Blessings and thanksgiving be unto His name forever)

Iyin a t’ogo ni, F’oruko re titi lai
(Praise and glory be unto His name forever)

Ibukun a t’ope ma ni, F’oruko re titi lai
(Blessings and thanksgiving be unto His name forever)

Iyin a t’ogo ni, F’oruko re titi lai
(Praise and glory be unto His name forever)

oooooh

ORIKI (Appellations) by Nikki Laoye

Oruko t’o n wosan (The Name that Heals)
Oruko t’o n gbanila (The Name that Saves)
Jesu ni o (His Name is Jesus)

Kiniun eya Judah (The Lion of the Tribe of Judah)
Gbongbo idile Jesse (The Root of Jesse)
Ato fara ti bi oke ( Our Support and Defense )
Ato ba jaiye ( The One We Reign with)
Olori Ogun eh (Commander in Chief of the Lord’s Army)

Iyin a t’ogo ni…
(Praise and glory be…

Chorus by Choir (Asante Twi dialect)
Nhyira ne aseda, nka ne din daa nyinaa
(Blessings and thanksgiving be unto His name forever)

Ayeyi ne animuonyam nka ne din daa
(Praise and glory be unto His name forever)

Cwesi & Nikki Outro duet
nka ne din daa
(Be unto his name forever)

You may also like...