Moji Olusoji – Gb’ope Lyrics

  • Moji Olusoji – Gb’ope Lyrics

Lyrics: Gb’ope By Moji Olusoji

Chr:
Oluwa, gb’ope mi ooo, yeah
(Lord accept my sacrifice of worship)
Jesu, gb’ope mi o
(Jesus, accept my worship)
Wa f’aiye mi se ibugbe
(Make my life your dwelling place)
Oluwa Ologo, ah
(Glorious God)

Oluwa (Lord), here’s my worship
Alagbara, jowo gb’ope mi o
(The Mighty one, please accept my worship)
Wa f’aiye mi se ibugbe
(Make my life your dwelling place)
Oluwa ologo
(Glorious God)
Oluwa oooo

Chr:
Oluwa, gb’ope mi ooo
(Lord accept my sacrifice of worship)
Jesu, gb’ope mi o
(Jesus, accept my worship)
Wa f’aiye mi se ibugbe
(Make my life your dwelling place)
Oluwa Ologo
(Glorious God)

Oluwa, gb’ope mi ooo
(Lord accept my sacrifice of worship)
Jesu, gb’ope mi o
(Jesus, accept my worship)
Wa f’aiye mi se ibugbe
(Make my life your dwelling place)
Oluwa ologo
(Glorious God)

1) O gb’ope Abeli
(You accepted Abel’s sacrifice)
Nigba won ni
(In the days of Old)
O gbo igbe Hannah
(You heard Hannah’s cry)
O bi Samueli
(she gave birth to Samuel)
Baba mo mo pe mi wa
(Lord am here with my sacrifice of praise)
Gbo ainiyan okan mi
(Hear the cry of my heart)
Okan mi poungbe fun o
(my heart is panting for you)
Baba gb’ope me
(Lord accept my sacrifice of worship)

Chr:
Oluwa, gb’ope mi ooo
(Lord accept my sacrifice of worship)
Jesu, gb’ope mi o
(Jesus, accept my worship)
Wa f’aiye mi se ibugbe
(Make my life your dwelling place)
Oluwa Ologo
(Glorious God)

Oluwa, gb’ope mi ooo
(Lord accept my sacrifice of worship)
Jesu, gb’ope mi o
(Jesus, accept my worship)
Wa f’aiye mi se ibugbe
(Make my life your dwelling place)
Oluwa ologo
(Glorious God)

2) Bartilomiu af’oju
(Blind Bartimaeus)
ke gbe pe o
(Cried unto you)
Oni omo Dafidi
(He said Son of David)
Siju anu re wo mi Baba
(Have mercy on me)
Jesu si loju
(Jesus opened his blinded eyes)
O gbo ipe re
(He heard his cry)
Oluwa gbohun mi a
(Lord hear my cry)
Baba gb’ope mi
(Lord accept my sacrifice of worship)

Chr
Oluwa, gb’ope mi ooo
(Lord accept my sacrifice of worship)
Jesu, gb’ope mi o
(Jesus, accept my worship)
Wa f’aiye mi se ibugbe
(Make my life your dwelling place)
Oluwa Ologo
(Glorious God)

Oluwa, gb’ope mi ooo
(Lord accept my sacrifice of worship)
Jesu, gb’ope mi o
(Jesus, accept my worship )
Wa f’aiye mi se ibugbe
(Make my life your dwelling place)
Oluwa ologo
(Glorious God)

Bridge
Gb’ope mi o Jesu
Gb’ope mi oo

Spread the love