Joyous Celebration – Sebenza Ngami Lyrics

Sebenza Ngami Lyrics – Joyous Celebration

Ooh sebenza ngam baba-sebenza ngam
(work through me)
na’m baba ng’yok’sebenza -nam ‘baba
ng’yok’sebenzela
(and i will work for you)

baba hamba nam’- baba hamba nam’ngifeze
okwentando yakho
(walk with me ,i’ll do as you please)
baba hamba nam’- baba hamba nam’ ngenze
umsebenzi wakho
(walk with me,i’ll do your work)

oh ngithume nkos’yam ezizweni zonke-nam’baba
ng’yok’sebenzela
(send me lord to all nations ,and i will work for you)
oh ngishumayela izwi lakho -nam’baba
ng’yok’sebenzela
(i’ll preach your word ,and i will work for you)
nam’baba nam’baba nam’ baba
(and i father)
kuloluhambo ng’yok’sebenzela
(in this journey ,i will work for you)

:Sebenza Ngami Lyrics – Joyous Celebration

READ ALSO:  Nathan Wagner – Innocence Lyrics
Scroll to Top