Joyous Celebration – Sabela Uyabizwa Lyrics

 Sabela Uyabizwa Lyrics – Joyous Celebration

Ndasabela, ndaliva
Izwi lakhe lithetha nami
Ndasabela, ndaliva
Izwi lakhe lithetha nami

Ndasabela, ndaliva
Izwi lakhe lithetha nami
Ndasabela, ndaliva
Izwi lakhe lithetha nami

Yena undijongile ndizulazula
Kanthi ujongile ndimbadula
Wandibiza, ndasabela
Ndaliva izwi lakhe

Yena undijongile, ndithatha, ndinyeka
Kanthi ujongile ndimbadula
Wathi iza, ndasabela
Ndaliva izwi lakhe

Ndasabela, ndaliva
Izwi lakhe lithetha nami
Ndasabela, ndaliva
Izwi lakhe lithetha nami

Ndasabela, ndaliva
Izwi lakhe lithetha nami
Ndasabela, ndaliva
Izwi lakhe lithetha nami

Bendihamba, ndingena, ndiphuma ezinkonzweni
Ndingayazi into endiyfunayo
Ngenye imini yethatha lento
Ndasabela, ndaliva
Izwi lakhe lithetha nami

Bendihamba, ndingena, ndiphuma ezinkonzweni
Ndingayazi into endiydingayo
Ngenye imini yese beza lento
Ndasabela, ndaliva
Izwi lakhe lithetha nami

Ndasabela, ndaliva
Izwi lakhe lithetha nami
Ndasabela, ndaliva
Izwi lakhe lithetha nami

Ndasabela, ndaliva
Izwi lakhe lithetha nami
Ndasabela, ndaliva
Izwi lakhe lithetha nami

Ndimil’ iyathetha lento (Thetha nami)
Ndihlel’ iyathetha lento (Thetha nami)
Ndilel’ iyathetha lento (Thetha nami)
Ndivuk’ iyathetha lento (Thetha nami)
Ndasabela, ndaliva
Izwi lakhe lithetha nami

Ndimil’ iyathetha lento (Thetha nami)
Ndihlel’ iyathetha lento (Thetha nami)
Ndilel’ iyathetha lento (Thetha nami)
Ndivuk’ iyathetha lento (Thetha nami)
Ndasabela, ndaliva
Izwi lakhe lithetha nami

Ndasabela ubizo lwami
(Imene yafika yathetha lento)
Ndasabela ubizo lwami
(Imene yafika yathetha lento)
Ndasabela, ndasabela
Izwi lakhe lithetha nami

Ndasabela ubizo lwami
(Imene yafika yathetha lento)
Ndasabela intando yakhe
(Imene yafika yathetha lento)
Ndasabela, ndasabela
Izwi lakhe lithetha nami

Ndasabela, ndaliva
Izwi lakhe lithetha nami
Ndasabela, ndaliva
Izwi lakhe lithetha nami

Ndasabela ubizo lwami
(Imene yafika yathetha lento)
Ndasabela ubizo lwami
(Imene yafika yathetha lento)
Ndasabela, ndasabela
Izwi lakhe lithetha nami

READ ALSO:  Alessia Cara – OKAY OKAY Lyrics

Ndasabela ubizo lwami
(Imene yafika yathetha lento)
Ndasabela intando yakhe
(Imene yafika yathetha lento)
Ndasabela, ndasabela
Izwi lakhe lithetha nami

Ndasabela, ndaliva
Izwi lakhe lithetha nami
Ndasabela, ndaliva
Izwi lakhe lithetha nami

Ndasabela, ndasabela
Izwi lakhe lithetha nami

Ndasabela, ndaliva
Izwi lakhe lithetha nami
Ndasabela, ndaliva
Izwi lakhe lithetha nami

-Lithetha nami
Ndasabela, ndaliva
Izwi lakhe lithetha nami

Ndasabela, ndaliva
Izwi lakhe lithetha nami
Ndasabela, ndaliva
Izwi lakhe lithetha nami

Ndasabela, ndaliva
Izwi lakhe lithetha nami
Ndasabela, ndaliva
Izwi lakhe lithetha nami

Ndasabela, ndaliva
Izwi lakhe lithetha nami
Ndasabela, ndaliva
Izwi lakhe lithetha nami

Sabela…

Sabela…

: Sabela Uyabizwa Lyrics – Joyous Celebration

Scroll to Top